เกี่ยวกับ สภ.ท่าฉาง

สถานที่ตั้ง   สถานี ตำรวจภูธรอำเภอท่าฉาง

ตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาถ่าน      อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งระยะทางจากอำเภอไปถึงตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร ที่ดิน      ที่ใช้ก่อสร้างเป็นที่ราชพัสดุเลขหมายทะเบียน      ที่ สฎ. 857    จำนวนเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา

สิ่ง ก่อสร้าง มีสิ่งปลูกสร้างเป็นตัวอาคารที่ทำการชนิด 2 ชั้น      ก่อสร้างตามแบบของ ตร.ที่ ม.014/20  ราคา  1,040,000 บาท เมื่อปี พ.ศ.  2526 บ้านพักชั้นสัญญาบัตร จำนวน 5 หลัง บ้านพักชั้นประทวน  ห้องแถวจำนวน 10 คูหา จำนวน 2 แถว แฟลตอาคาร 4 ชั้น  จำนวน 40 คูหา จำนวน 1 หลัง

โทรศัพท์ 0-7726-0574

ประวัติความเป็นมา

……………..อำเภอท่าฉาง  เมื่อก่อนขึ้นอยู่ ในความปกครองของอำเภอไชยา  ต่อมาเมื่อประมาณปี     พ.ศ.2453 ทางกระทรวง มหาดไทยได้ตั้งเป็นกิ่งอำเภอท่าฉาง  พร้อม กับตั้งสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอท่าฉาง และเมื่อ 1 สิงหาคม  พ.ศ. 2481 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอท่าฉาง เมื่อทางกิ่งอำเภอท่าฉางได้ยกฐานะเป็นอำเภอแล้ว ทางสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอท่าฉาง  ก็ได้ยกฐานะเป็นสถานีตำรวจ ภูธรอำเภอท่าฉาง ซึ่งเมื่อก่อนตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลท่าฉาง ซึ่งอยู่ติดกับอำเภอท่าฉาง ในเนื้อที่  1  ไร่   2  งาน  97  ตารางวา และเมื่อทางราชการกรมตำรวจได้เพิ่มอัตรากำลังขึ้น ทำให้อาคารบ้านพักไม่เพียงพอกับข้าราชการตำรวจ ประกอบกับตัวอาคารที่ทำการ สภ.อ.และบ้านพัก ได้ชำรุดไปตามสภาพ และเมื่อปี พ.ศ. 2520 ทางกรมตำรวจได้อนุมัติงบประมาณสร้างบ้านพักนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 1 หลัง และบ้านพักนายสิบพลตำรวจ 1 หลัง 10 คูหา แต่เนื่องจากสถานที่ตั้ง สภ.อ.หลังเก่ามีเนื้อที่ไม่เพียงพอ พ.ต.ท.ทองสุข ดาวคล้อย สารวัตรใหญ่ ได้จัดหาสถานที่ใหม่เพื่อสร้างที่ทำการ สภ.อ.และบ้านพัก ปรากฏว่าได้มีราษฎรหมู่ที่ 6 ตำบลเขาถ่าน ได้บริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่ เพื่อสร้างที่ทำการและบ้านพัก โดยมีนายสุริโชติ หลีวิเชียร บริจาคเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 02 ตารางวา นายทวี  เมือง ชู บริจาคเนื้อที่ 1 ไร่ 61 ตารางวา และ ด.ต.ชุมสาย  สมรักษ์  บริจาคเนื้อที่ 1 ไร่ 09 ตารางวา โดยที่ดินที่มีผู้บริจาคได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแล้ว แต่ต่อมาทางกรมตำรวจได้อนุมัติงบประมาณ ให้สร้างที่ทำการ สภ.อ. ตลอดถึงบ้านพักขึ้นใหม่ และได้เปิดที่ทำการ สภ.อ. เมื่อ พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบันนี้ ส่วน สภ.อ.หลังเก่าได้ดำเนินการขายทอดตลาดนำเงินรายได้เข้าเป็นรายได้แผ่นดินตาม ระเบียบแล้วตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ สภ.อ.ท่าฉาง แต่ปี พ.ศ. 2453 จนถึงปัจจุบันมีผู้บังคับบัญชาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานี ผู้บังคับกอง สารวัตรใหญ่ และรองผู้กำกับการ ดังนี้

1. ส.ต.ท.แทน                                                       หน.สภ.
2. จ.ส.ต.หมื่นหาญ                                              หน.สภ.
3. ส.ต.อ.กล่อม                      เจริญรักษ์              หน.สภ.
4. ร.ต.ท.สมาน                      -                              หน.สภ.
5. ร.ต.ท.สนอง                     พีสระ                     หน.สภ.
6. ร.ต.ท.จเร                           เพชรลัดดา            หน.สภ.
7. ร.ต.ท.ประชา                    กาเหว่าทอง          ผบ.กอง
8. ร.ต.ท.เสริม                       พัฒนกำจร            ผบ.กอง
9. ร.ต.ท.ล้วน                        แสงศิลป์                ผบ.กอง
10. ร.ต.ท.ยินดี                      สังวรเวชภัณฑ์     ผบ.กอง
11. ร.ต.ท.ม.ร.ว.                    ศักดิ์วุฒิ                  ผบ.กอง
12. ร.ต.ท.ล้วน                     แสง ศิลป์                ผบ.กอง
13. ร.ต.อ.สลัย                       อนุ ฤทธิ์                  ผบ.กอง

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


5 × 6 =

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>